fysio behandelingen vergoed bij rugklachten

Worden fysio behandelingen vergoed bij rugklachten?

Afhankelijk van de aard van de klachten waarvoor u bij een fysiotherapeut komt, vallen deze deels in het basispakket. Denk hierbij aan chronische klachten bijvoorbeeld. Wilt u exact weten of uw behandeling binnen de basisverzekering valt, dan bezoekt u de website van de rijksoverheid.

In principe wordt vanuit de basisverzekering pas de 21e behandeling vergoed. Dit houdt dus in dat u de eerste 20 behandelingen zelf betaalt. Bent u aanvullende verzekerd, maar twijfelt u over hoe uw zorgverzekering de behandelingen geregeld heeft? Neem gerust telefonisch contact op met uw zorgverzekeraar, maar vraag echter ook aan de fysiotherapiepraktijk of zij een contract hebben met uw zorgverzekering.

Rugklachten en behandeling daarvan bij een fysiotherapeut zijn verzekerd vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering. Het verschilt echt welk aanvullend pakket u heeft, u zult dus echt zelf uw polis moeten bekijken, of contact opnemen met de verzekeraar. Maar ook de behandeling van rugklachten vallen binnen de aanvullende pakketten.

Wat doet de fysiotherapeut aan rugklachten?

Allereerst zal niet iedere fysiotherapeut eenzelfde behandeling bieden. Waar de ene therapeut u lijfelijk zal behandelen, zet een ander in op oefeningen. Zij zorgen voor herstel en daarna preventie van klachten.

De meeste fysiotherapeuten zullen niet direct uw rugklachten ‘oplossen’ d.m.v. ‘kraken’ en andere intensieve behandelingen. Doorgaans worden uw klachten in kaart gebracht, waarna er een behandelplan volgt m.b.v. oefeningen en fysiofitness. U kunt op de praktijk oefenen en u zult thuis dagelijks diverse oefeningen uitvoeren. Wekelijks bezoekt u de fysiotherapeut, waar veel oefeningen plaatsvinden en uw vorderingen gemonitord worden.

Indien u twijfelt over de juiste zorgpolis:

Het is vandaag de dag normaal dat je maandelijks een premie betaalt voor je basisverzekering en mogelijke aanvullende dekkingen. Maar het is niet altijd zo geweest: jaren geleden zat het zorgstelsel in Nederland heel anders in elkaar. Het systeem waar wij nu gebruik van maken is in 2006 ingesteld. Zoek elk jaar opnieuw een goedkope zorgverzekering.

Zo was de zorg geregeld in de 18e en het begin van de 19e eeuw

Voordat je huidige zorgverzekeringswet tot stand kwam, werd er in Nederland gebruik gemaakt van ziekenfondsen. Ziekenfondsen werden vooral aan het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw massaal opgericht als een betaalbare zorgverzekering. Deze zorgverzekering gold voor Nederlanders met een modaal inkomen. Ziekenfondsen werkten lange tijd goed, omdat ze vooral in het begin goed betaalbaar waren. Daarnaast kende ziekenfondsen ook andere voordelen:

  • Meerdere mogelijkheden op het gebied van zorgvergoedingen
  • Toegankelijk voor burgers met een laag en modaal inkomen
  • Er werden veel zaken vergoed waarvoor je vandaag de dag een aanvullende verzekering nodig hebt.

Wanneer je op zoek gaat naar meer informatie over de zorgverzekering is de kans aanwezig dat je de term ‘particuliere zorgverzekering’ tegenkomt. Dit is een oude term die tegenwoordig niet meer bestaat, maar die vroeger wel een grote rol speelde. De particuliere zorgverzekering was een verzekering tegen ziektekosten die voor 2006 werd gebruikt. Deze verzekering was voor burgers met een hoger inkomen. Het gevolg hiervan was dat mensen met een particuliere zorgverzekering voorrang op zorg kregen. Er was dus sprake van een oneerlijke verdeling. Vroeger werd er veel gezocht op ziekenfonds vergelijken. Dit is nu minder.

Verandering in 2006

Uiteindelijk bleken de verschillen tussen de ziekenfondsen en de particuliere zorgverzekering te groot. Burgers met een particuliere zorgverzekering waren aantrekkelijker voor zorgaanbieders en kregen daardoor een snellere behandeling. In 2006 werd dit oneerlijke systeem afgeschaft en kwam er een gelijke zorgverzekering voor iedere Nederlander. Ook werd iedere Nederlander verplicht om een basisverzekering af te sluiten.